Avrupa Başkentleri

Foroğraflar Türkiyenin Avrupa birliğine girme hazırlıkları içinde olduğu dönem sırasında çeşitli Avrupa başkentlerinde çekildi.

Proje Açıklamaları

Fotoğraflar dijital transfer yöntemiyle hazırlanarak büyük boyutlarda Pariste sergilendi ve bir kitap olarak basıldı.

14

Fotoğraf